การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

0
145

 

DSCN2471 DSCN2328 DSCN2311 DSCN2314 DSCN2320 DSCN2365 DSCN2337 DSCN2429 DSCN2441 DSCN2362

แบ่งปัน