พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

0
231

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ แก้วเกร็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เป็นประธานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล รวมทั้งประชาชนในตำบลหอมเกร็ดเข้าร่วมพิธี   ณ ศาลาการเปรียญวัดหอมเกร็ด

แบ่งปัน