ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการที่ 4 จ้างเหมาวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 จากบริเวณบ้านนางประทุม เจริญสิน ถึงบริเวณบ้านนายชัยชนะ ท้วมเกร็ด และบริเวณบ้านนายเทียม สมบูรณ์บัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0
14

แบ่งปัน