ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการที่ 5 จ้างเหมาวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 จำนวน 4 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0
10

แบ่งปัน