ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการที่ 7 จ้างเหมาวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 โดยเริ่มต้นจากบริเวณบ้านสวนนายสมศักดิ์ เพียรโป้ย ถึงบริเวณบ้านนายวิรัตน์ หวันประวัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

0
9

แบ่งปัน