ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างซ่อมเครื่องยนต์เรือ จำนวน 1 เครื่อง

0
5

แบ่งปัน