ข้อมูลติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด

เลขที่ 93 หมู่ที่ 4 ตำบลหอมเกร็ด

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

โทรศัพท์ 034-321948 โทรสาร 034-321948 ต่อ 20

E-mail Adress : homkredlocal@gmail.com

แผนที่ อบต.